accs contact left top transparent 

accst                                                      

im1 im2 im3

Izdvajamo

VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI

Naša vizija

Potpuno sudjelovanje ciljnih zajednica u društvenom, kulturnom i gospodarskom životu šire društvene zajednice

Naša misija

Misija AHDU-a je pružiti široku paletu kulturno i jezično primjerenih usluga i programa osobama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Sve usluge i programi određuju i obraćaju se potrebama naše ciljne skupine na način koji je usmjeren na pojedinca, koji je holistički, pun razumijevanja, pravičan i nediskriminirajući

Naše vrijednosti

Društvena pravičnost, jednakosti, nepristranost, osnaživanje, poštovanje, izvrsnost, raznolikost, otvorenost, integritet, inovativnost, velikodušnost i ljubav

“Izvrsnost u pružanju usluga kroz kontinuirano poboljšanje"